List starostu obce k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021

Prebieha sčítanie domov a bytov, vstupy do budov je potrebné označiť

Vážení obyvatelia obce Oravská Jasenica.

Poniektorí možno vedia, poniektorí nie, že od 15.02.2021 do 31.03.2021 prebieha sčítanie obyvateľov Slovenska. V súvislosti s týmto sčítaním sa na Vás obraciam s prosbou, aby ste nezanedbali túto povinnosť. Neprihlásiť sa k miestu svojho trvalého pobytu znamená pre našu obec menej peňazí z podielových daní. Podielové dane sú najväčším zdrojom financií na investičné akcie v obci. Za každého obyvateľa s trvalým pobytom obec dostáva cca 330-350 € ročne z podielových daní. Ľahko si takto dokážete spočítať o koľko obec príde na podielových daniach ak sa neprihlásime k trvalému pobytu.

Chcel by som vyzvať Vás mladých, aby ste pomohli so sčítaním Vašim rodičom, starým rodičom alebo osamelo žijúcim osobám keďže sčítanie sa robí len elektronicky. Samozrejme sčítať sa pomôžeme aj u nás na obecnom úrade, len sa treba ozvať.

Zvlášť sa obraciam na všetkých Vás, ktorí pracujete dlhodobo mimo našej obce ale stále tu máte trvalý pobyt. Nebojte sa prihlásiť k Vaším koreňom. Svojím postojom k obci, kde máte svoje korene jej vyjadrite vďaku a prispejete k jej ďalšiemu rozvoju.

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste strávili prečítaním tohto listu.

S úctou

                                                                           Ing. Karol Graňák
                                                                               starosta obce

 

Sčítať sa môžete na web stránke: www.scitanie.sk

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.