Zmena vedenia školských spojov na trase Námestovo - Or. Jasenica a späť

spoje od 91220201