23.10.-25.10.2020-Informácie k testovaniu COVID-19

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d

Vážení občania,
v našej obci sa uskutoční testovanie na COVID-19 v dňoch od 23. do 25. októbra 2020 (piatok, sobota a nedeľa)  v čase od 08:00 hodiny do 20:00 hodiny.
Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome v Oravskej Jasenici.
Aby sa predišlo zoskupovaniu občanom a dlhým čakacím radom na testovanie, odporúčame občanom aby sa prišli otestovať podľa rozpisu, ktorý je len odporúčaný a v prípade, že Vám čas nevyhovuje môžete sa prísť otestovať kedykoľvek počas testovacích hodín alebo od 17:00 do 20:00 hodiny.

  • Prosíme priniesť si so sebou občiansky preukaz, kartičku poistenca.
  • Imobilný občania, občania nad 65 rokov a deti do 10 rokov sa nebudú testovať.
  • Testovanie prebehne v troch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať všetky testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
  • Testujúci personál bude vopred testovaný.
  • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotný personál.
  • Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
  • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase od 08:00 do 12:00 hodiny a od 13:00 do 20:00 hodiny. Nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odborné miesta zriadené vo Vašej obci.

 

Obecný úrad po dôkladnom zvážení odporúča občanom našej obce nasledovný rozpis:
Piatok 23.10.2020
od 08:00 do 09:00 časť obce chaty a vyšný koniec po Trabalíka – č. d. 1 až 12, 412, 419, 477, 479, 480, 580, 584, 590, 595, 1008, 1044, 1042
od 09:00 do 10:00 časť obce Brabírka a pod Brabírka – č. d. 13 až 19, 44, 411, 470, 472 až 476, 478, 481 až 484, 518,
od 10:00 do 11:00 časť obce hlavná cesta Vyšný koniec – č. d. 20 až 36, 38 až 43, 45, 63, 426, 507
od 11:00 do 12:00 časť obce Kúria – č. d. 47, 48, 50, 51, 422, 427, 428, 429, 496 až 499
od 12:00 do 13:00 – OBED
od 13:00 do 14:00 časť obce Kúria až po most – č. d. 31, 37, 68 až 96, 486, 487, 488
od 14:00 do 15:00 časť obce Kúria – č. d. 49, 52 až 61, 400, 401, 423, 424, 425
od 15:00 do 16:00 časť obce Pod Paseka – č. d. 402 až 405, 409, 410, 420, 421, 501 až 506, 509
od 16:00 do 17:00 časť obce Lanov jarok – č. d. 97, 98, 99, 111, 413, 414, 418, 491 až 494
od 17:00 do 20:00 – občania ktorým nevyhovuje daný rozpis

Sobota 24.10.2020
od 08:00 do 09:00 časť obce hlavná cesta – č. d. 131 až 160
od 09:00 do 10:00 časť obce hlavná cesta – č. d. 100 až 110, 112 až 125, 186, 415
od 10:00 do 12:00 časť obce ulica – č. d. 127 až 130, 161 až 185, 188, 190 až 194, 406, 407
od 12:00 do 13:00 – OBED
od 13:00 do 14:00 časť obce okolo krčmy a Husárska ulica – č. d. 197, 254, 279 až 281, 284 až 302, 304 až 306, 444, 445, 447, 448, a bytovka
od 14:00 do 16:00 časť obce Slepá ulica – č. d. 237, 348 až 367, 430, 432, 440, 441
od 16:00 do 17:00 časť obce Nad kostolom – č. d. 373, 416, 417, 461 až 469, 471, 529, 531,
od 17:00 do 20:00 - občania ktorým nevyhovuje daný rozpis

Nedeľa 25.10.2020
od 08:00 do 09:00 časť obce poza humná – č. d. 262 až 278, 282, 408
od 09:00 do 10:00 časť obce hlavná cesta – č. d. 199 až 217, 221, 224, 303, 370, 372, 391, 431
od 10:00 do 11:00 časť obce hlavná cesta – č. d. 249 až 253, 255 až 261
od 11:00 do 12:00 časť obce od zatáčky po Cintorín – č. d. 226 až 236, 243 až 248
od 12:00 do 13:00 – OBED
od 13:00 do 15:00 časť obce Sihoť – č. d. 220, 222, 307 až 346, 390, 392 až 396
od 14:00 do 16:00 časť obce hlavná cesta Roveň – č. d. 368, 378 až 382, 384, 398, 433, 434, 439, 442, 443, 446, 451-454, 489, 490
od 16:00 do 17:00 časť obce hlavná cesta Lom – č. d. 239 až 242, 374 až 377, 383, 385, 386, 388, 397, 435 až 438, 455 až 460, 551, 555
od 17:00 do 20:00 - občania ktorým nevyhovuje daný rozpis

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.