Prevádzka školy od pondelka, 19. októbra 2020

Prevádzka školy od pondelka, 19. októbra 2020.

Na základe súčasnej epidemiologickej situácie sa obnovuje vyučovanie v materskej a základnej škole od 19. októbra 2020, t. j od pondelka.
Vyučovanie od pondelka, 19. 10. 2020, prebieha v MŠ a ZŠ v štandardných podmienkach. Pri prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ alebo základnej školy je potrebné: v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti(na stránke školy).
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (platí od 19. 10. 2020 pre našu školu).
Deti v MŠ budú nosiť rúška pri pobyte vonku.

Choroba sa často prenáša cez detí a mládež, ktorí sú často bezpríznakoví, ale chorobu prenášajú ďalej. Z tohto dôvodu je nosenie rúšok povinné na 1. a 2. stupni vo všetkých priestoroch školy.

Prosíme, aby žiaci dodržiavali nosenie rúšok na 1. a 2. stupni. Za nosenie rúšok zodpovedá zákonný zástupca žiaka.

Školský klub detí bude fungovať v štyroch oddeleniach: 1. A, 1. B, 2. A a 2. B. Pre tretiakov a štvrtákov nie je možné z organizačných dôvodov zabezpečiť školský klub detí.

Školská jedáleň funguje v bežnom režime. V prípade, že žiak v pondelok nenastúpi, je potrebné sa odhlásiť ako za bežných podmienok, čiže dnes do 13.30 hod.

Všetkým prajeme veľa zdravia, sily, pochopenia a empatie pre všetky situácie, v ktorých sa musíme prispôsobiť a vzdať sa určitého pohodlia a bezpečia.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.