Oznam o zrušení obecného zastupiteľstva

 PDF súbor zobraziť TU    ikona pdf d       

          Oznam o zrušení obecného zastupiteľstva

       Obec Oravská Jasenica ruší zasadnutie obecného zastupiteľstva v Oravskej Jasenici, ktoré sa malo uskutočniť dňa 28.09.2020 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu z dôvodu dobrovoľnej karantény starostu obce.

        Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v najbližšom možnom termíne, ktorý zverejníme.

 

                                                                     starosta obce
                                                                Ing. Karol Graňák