Voľné pracovné miesto - Asistent učiteľa do MŠ - ZŠ s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica

Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141 prijme do pracovného pomeru na pozíciu asistent učiteľa do MŠ.
Termín nástupu : 1. 10. 2020.

Kvalifikačné predpoklady min. úplné stredné odborné vzdelanie, študijný program pedagogika
Ďalšie požiadavky: spôsobilosť na právne úkony, vek nad 18 rokov, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť, profesijný štruktúrovaný, motivačný list, kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné
prehlásenie o bezúhonnosti, súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch
Dátum predloženia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 25. septembra 2020 na adresu:
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
kontaktná osoba: M. Prielomková, 043 552 51 15