Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (2)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikypri ohrození verejného zdravia 
 - týkajúci sa prevádzky a hromadné podujatia s účinnosťou od 18. septembra 2020 až do odvolania

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d