Pracovná ponuka - Učiteľka v MŠ - nástup od 02.09.2020

Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141 prijme do pracovného pomeru na pozíciu učiteľka v materskej škole. Termín nástupu : 2.9.2020.

Minimálne kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie požiadavky: spôsobilosť na právne úkony, vek nad 18 rokov, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť, profesijný štruktúrovaný motivačný list, kópia maturitného vysvedčenia, resp. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, v prípade úspešného uchádzača – odpis z registra trestov, súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

Dátum predloženia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 10. júla 2020 na adresu:

Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

kontaktná osoba: M. Prielomková, 043 552 51 15

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.