Zmena zasadania Obecného zastupiteľstva

Oznamujeme občanom, že plánované zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 29.06.2020 sa presúva na 22.06.2020.
O programe budete v predstihu informovaní.