Dom sociálnych služieb Lokca, n.o. zariadenie pre seniorov Terézia v Lokci

Obec Oravská Jasenica dáva do pozornosti obyvateľom našej obce, že bol do prevádzky uvedený nový Dom sociálnych služieb Lokca, n.o. zariadenie pre seniorov Terézia v Lokci.
Viac informácii na telefónnom čísle: 0948 311 917 alebo na obecnom úrade v Oravskej Jasenici.