Vyčlenenie času pre nákupy seniorov nad 65 rokov

V súvislosti so zabezpečením opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia oznamujeme obyvateľom, že s účinnosťou od 30.03.2020 sa vyčleňuje čas pre nákupy pre seniorov nad 65 rokov a to v čase od 09.00 do 12.00 hodiny.
Upozorňujeme obyvateľov našej obce aby rešpektovali toto nariadenie, striktne ho dodržiavali a prispôsobili svoje nákupné návyky tomuto opatreniu. V opačnom prípade sa vystavujú riziku pokuty až do výšky 1600,00 €.