Výzva občanom

Obec Oravská Jasenica, vyzýva občanov, aby nevypaľovali trávnaté porasty, kríky a stromy z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.