Opatrenia obce Oravská Jasenica pred možnou nákazou koronavírusu

Obec Oravská Jasenicav súvislosti s usmerneniami Ministerstva vnútra, následne s usmernením Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorení koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky, prijíma opatrenia s platnosťou od 13.3.2020.
Termín ukončenia opatrení bude aktualizovaný podľa usmernení Ministerstva vnútra SR, či iných krízových zložiek, ktoré budú vydávať pokyny ku aktuálnemu vývoju tohto vírusového ochorenia.

Opatrenia obec Oravská Jasenica prijíma za účelom ochrany obyvateľstva pred možnou nákazou, pretože prevencia proti šíreniu koronavírusu je momentálne nevyhnutnosťou každého z nás.  Aj preto v našej obci  prijímame  opatrenia, ktoré majú viesť k ochrane zdravia našich obyvateľov s možnosťou eliminovať, resp. znížiť možnosti rizika  rýchleho šírenia nového vírusu. Neustále monitorujeme situáciu nielen v našej obci, ale tiež v rámci Slovenska, a sme pripravení operatívne prijímať opatrenia v súlade s odporúčaniami Ústredného krízového štábu SR, či príslušných ministerstiev.

 V rámci uvedených skutočností vedenie obce Oravská Jasenica prijíma nasledovné opatrenia, ktoré sú v platnosti do odvolania.

  • Rušia sa  všetky hromadné spoločenské,  kultúrne a športové podujatia organizované obcou Oravská Jasenica a zároveň všetky iné  hromadné podujatia, ktoré sú organizované v obecných priestoroch a budovách.
  • Rušia sa  a zakazujú sa všetky zájazdy, exkurzie,  študijné pobyty, koncerty, besedy, či iné skupinové aktivity základnej, materskej školy, ktorých  zriaďovateľom je obec Oravská Jasenica.
  • Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, na základe usmernenia krízového štábu SR, či MŠ SR, sa prerušuje od 16.03.2020 prevádzka školy a materskej školy, teda dôjde k ich úplnému zatvoreniu. Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl.
  • Odporúčame fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území mesta, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa takýchto podujatiach nezúčastňovali.
  • na základe usmernenia krízového štábu SR, či MŠ SR sa prikazuje miestnym podnikateľom prevádzkujúcim bary a pohostinstvá nechať tieto zatvorené
  • Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na obecnom úrade v Oravskej Jasenici, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.

Obec Oravská Jasenica od 13.03.2020 obmedzí pohyb ľudí na obecnom úrade. Pre občanov bude sprístupnená iba kancelária prvého kontaktu , kde si občania vybavia základnú agendu. 
Pozor dočasná zmena otváracích hodín pre verejnosť na obecnom úrade:
pondelok: 07:30 - 11:00
utorok 07:30 - 11:00 a od 15:00 - 15:30
streda 07:30 - 11:00
štvrtok 07:30 - 11:00
piatok 07:30 - 11:00

  • Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí.

 Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.