Výsledky volieb do NRSR 29.02.2020

ODPIS ZÁPISNICE ikona pdf d

Okrsková volebná komisia v Oravskej Jasenici zverejňuje výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29.02.2020

Počet volebných okrskov 1

Počet voličov zapísaných v zozname voličov .............................. 1388
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ............................. 1076
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 ........................ 1068
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ................       8
Počet platných odovzdaných hlasov ............................................ 1065

výsledky