ZŠ s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica - Voľné pracovné miesto - Školský psychológ

Voľné pracovné miesto - ŠKOLSKÝ   PSYCHOLÓG
Pracovná pozícia: Školský psychológ   
Úväzok: 50%
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 09/2019
Kvalifikačné predpoklady
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

Dátum predloženia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 13. septembra 2019.
Predloženie žiadosti poštou alebo osobne. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.
Na adresu:
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka
Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.