Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk - Cenová ponuka kúpa traktora Z-5245, NO394AB

ZOBRAZIŤ PDF ikona pdf d

ZÁPISNICA O VYHODNOTENÍ CENOVÝCH PONÚK

“Cenová ponuka na kúpu traktora Z- 5245, NO394AB”                                                                                                                 

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku:
Uchádzač: Marcel Farský, Oravská Jasenica

Uchádzač: Anton Polák, Oravská Jasenica
Uchádzač: Rudolf Majda, Beňadovo
Uchádzač: Radovan Trabalík, Námestovo
Uchádzač: Ing. Jozef Mokoš, Dobrá Niva
Uchádzač: Róbert Gríger, Kláštor pod Znievom
Uchádzač: Pavol Jurkech, Domaniža
Uchádzač: Peter Vaterka, Oravská Jasenica
Uchádzač: Marcel Vráb, Oravská Jasenica
Uchádzač: Ing. Igor Hvolka, Oravská Jasenica
Uchádzač: Roman Žofaj, Oravská Jasenica
Uchádzač: Ing. Jozef Jurkech, Domaniža
Uchádzač: Jaroslav Feranec, Oravská Jasenica

Cenové ponuky uchádzačov a hodnotenie ďalších kritérií:

Uchádzač

Dátum
doručenia

Spôsob
doručenia

cena
s DPH*

CELKOVÉ 
PORADIE

Rudolf Majda, Beňadovo

17.07.2019

osobne

4.000,- €

13.

Jaroslav Feranec, Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

4.100,- €

12.

Radovan Trabalík, Námestovo

18.07.2019

osobne

4.200,- €

11.

Marcel Farský, Oravská Jasenica

15.07.2019

osobne

4.400,- €

10.

Jozef Jurkech, Domaniža

19.07.2019

e-mailom

4.656,- €

9.

Peter Vaterka, Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

5.000,- €

8.

Roman Žofaj, Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

5.020,- €

7.

Pavol Jurkech, Domaniža

19.07.2019

poštou

5.211,- €

6.

Marcel Vráb, Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

5.245,- €

5.

Igor Hvoľka Oravská Jasenica

19.07.2019

osobne

5.300,- €

4.

Anton Polák, Oravská Jasenica

16.07.2019

osobne

5.500,- €

3.

Róbert Gríger, Kláštor pod Znievom

18.07.2019

osobne

6.550,- €

2.

Ing. Jozef Mokoš, Dobrá Niva

18.07.2019

poštou

6.560,- €

1.

*uvedené v „€“

Ponuky boli doručené e-mailom, poštou alebo osobne.
Všetci uchádzači predložili cenové ponuky v lehote určenej vo výzve na predkladanie cenovej ponuky.
Všetci uchádzači splnili požiadavky určené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a boli zaradení do hodnotenia.

Úspešná cenová ponuka:
Ing. Jozef Mokoš, Dobrá Niva, cena: 6.560,00- € s DPH.

Stručné zhodnotenie dôvodov a vyhodnotenia kritérií: najvyššia poskytnutá cena.
Na základe vyhodnotenia ponúk bude s úspešným uchádzačom uzatvorená kúpna zmluva.

V Oravskej Jasenici, dňa 22.07.2019

Ing. Karol Graňák, starosta obce             ____________________________
Zápisnicu napísal: Miriama Lacová        _____________________________

Prílohy: Cenové ponuky uchádzačov 13x

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.