Ponuka prebytočného majetku obce - Predaj Traktora Zetor 5245

Tlačivo: ponuka formát PDF  ikona pdf d alebo formát WORD   word logo

eerbObec Oravská Jasenica,
Obecný úrad  029 64, Oravská Jasenica č.126

 

      Ponuka prebytočného majetku
           obce Oravská Jasenica

 

Obec Oravská Jasenica oznamuje, že z dôvodu prebytočnosti hnuteľného
majetku ponúka na predaj:

              Traktor kolesový poľnohospodársky ZETOR 5245,
        evidenčné číslo: NO394AB za minimálnu cenu 3.000,- €

 

Ponuky je možné predložiť v zalepenej obálke do podateľne obecného úradu
v Oravskej Jasenici – p. Miriame Lacovej alebo poštou na adresu: Obecný úrad Oravská Jasenica,
Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica

Na obálke musí byť uvedené heslo: „PONUKA TRAKTOR“.
Termín podávania ponúk: do 19.07.2019 do 13:00 hod.
Ponuka sa podáva na tlačive, ktoré je súčasťou tohto oznámenia.
Hodnotiace kritéria: 100% najvyššia ponúknutá cena.

Obhliadka: Záujemcovia si môžu traktor obhliadnuť.
Kontaktná osoba: Ing. Karol Graňák - starosta obce, tel. číslo: 0905 355 624

V Oravskej Jasenici, dňa 11.07.2019

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.