Slávnosť DŇA MATIEK - 19.05.2019

                                                            deň matiek  
                       Srdečne pozývame všetky matky a staré mamy na SLÁVNOSŤ DŇA MATIEK,
                                                    ktorá sa uskutoční dňa 19.05.2019 t. j. v nedeľu
                                             o 14:00 hodine v kultúrnom dome v Oravskej Jasenici.

                                                                  Všetci ste srdečne vítaní.