Rada mládeže Žilinského kraja

logo OP EVS farba svklogo EU ESF farba svk

Mládež a obec

O čo ide v projekte

Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK) a vedenie obce Oravská Jasenica 15.2.2019 začali ročnú spoluprácu, ktorá bude zameraná na podporu kvality života mladých ľudí v obci.  Počas 12 mesiacov budeme spolu - zástupca RMŽK a zástupcovia z obce - analyzovať súčasný stav, spoluprácu mladých ľudí s vedením obce, radosti mládeže, no aj problémy, ktoré čakajú na zmenu. Tieto a ďalšie informácie budeme zisťovať na diskusných stretnutiach s mládežou, mladými rodinami, poslancami a inými dôležitými dospelými obyvateľmi obce. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť stretnutí, bude možnosť vyjadriť svoj názor cez online dotazník. Výstupom stretnutí a dotazníka bude analytický dokument, v ktorom sa pomenujú silné aj slabé stránky života mladých ľudí v obci, problémy, ich príčiny aj možné následky.

V ďalšej fáze bude nasledovať vytvorenie Koncepcie práce s mládežou v obci do roku 2027, ktorá bude po jej vypracovaní ponúknutá obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Tento strategický dokument bude vychádzať z analýzy vypracovanej v úvodnej fáze. V Koncepcii bude pomenovaná vízia a ciele, kam sa za obdobie 7 rokov plánuje obec posunúť, aby sa problémy riešili k spokojnosti mladých obyvateľov obce. Akými formami a aktivitami bude možné postupovať pri napĺňaní opísaných cieľov zadefinujeme v akčnom pláne. 

Aby sa tvorba Koncepcie práce s mládežou približovala k reálnemu riešeniu aktuálnych výziev v obci, bude potrebné pri jej tvorbe zapojiť rôznych obyvateľov obce.

A tu počítame aj s tebou!

Súbežne s celým týmto procesom plánujeme motivovať mládež k vytvoreniu Rady mládeže obce, ktorá bude špeciálne zapojená do celého procesu. Hlavnou úlohou Rady mládeže obce bude zastupovať záujmy mladých ľudí, spolupracovať so samosprávou, sieťovať rôzne subjekty a skupiny, ktoré sa v obci venujú mládeži.

„Byť hlasom mladých ľudí“.  

Aby toto všetko malo širokú podporu obyvateľov obce Oravská Jasenica, je našou snahou vytvoriť širší priestor pre spoluprácu rôznych subjektov, ktoré sa v obci venujú mladým ľuďom.

Sme otvorení prijať nápady a podnety k tomu, aby život detí, mladých ľudí a mladých rodín v obci bol ešte lepší ako doposiaľ, a aby spolupráca obyvateľov obce a miestnej samosprávy bola stále veľmi dôležitým prvkom obce Oravská Jasenica.

Všetky aktivity sú súčasťou projektu“ Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

KONTAKTY:

Rada mládeže Žilinského kraja
M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina
Tel.: +0421 908 965 002
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Obec Oravská Jasenica
Matej Graňák
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dominik  Madleňák
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.oip.rmzk.sk

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.