Oznam - Zelený odpad

Obecný úrad v Oravskej Jasenici oznamuje obyvateľom našej obce, ak majú zelený odpad zo záhrad - rôzne vetvy zo stromov, starú trávu, čečinu a podobne a nemajú ju ako odviesť na zberný dvor, aby sa telefonicky alebo osobne kontaktovali na obecnom úrade za účelom jeho odvozu. Odvoz sa uskutoční bezplatne. 
telefónny kontakt: 043/5525121