Zberný dvor

- Otváracie hodiny:                    ikona pdf d
- Zoznam druhov odpadov:       ikona pdf d