Upozornenie pre obyvateľov

1. Upozorňujeme obyvateľov obce, aby neparkovali svoje automobily na cestách v obci ani v ich blízkosti z dôvodu znemožnenia odhŕňania snehu Slovenskou správou ciest v dostatočnej šírke a kvalite. Takto odstavené vozidlá, ktoré sú odstavené na cestách alebo v ich blízkosi sú často nedostatočne viditeľné, čím tvoria prekážku a môže dôjsť k poškodeniu týchto vozidiel.

2. Upozorňujeme občanov, aby nevyvážali sneh do riek a potokov.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.