Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

 ODPIS ZÁPISNICE ikona pdf d

 

Miestna volebná komisia v Oravskej Jasenici zverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10.11.2018

 Počet volebných obvodov 1

Počet volebných okrskov 1

Z celkového počtu 1 415 oprávnených voličov v obci Oravská Jasenica, sa zúčastnilo hlasovania 451 voličov, čo predstavuje 31,87 % účasť.

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 442.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 404.


Za starostu obce Oravská Jasenica bol zvolený:

1. Ing. Karol Graňák, nezávislý kandidát s celkovým počtom hlasov 404

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov boli zvolení:

1. Mgr. Margaréta Koptová, nezávislý kandidát s celkovým počtom hlasov 347

2. Ing. Filip Madleňák, nezávislý kandidát s celkovým počtom hlasov 347

3. Mgr. Juraj Feranec, nezávislý kandidát s celkovým počtom hlasov 343

4. Martin Graňák, Slovenská národná strana s celkovým počtom hlasov 340

5. Iveta Kušnierová, nezávislý kandidát s celkovým počtom hlasov 339

6. Dominik Madleňák, Kresťanskodemokratické hnutie s celkovým počtom hlasov 319

7. Peter Laštík, nezávislý kandidát s celkovým počtom hlasov 304

 

Za náhradníčku, ktorá ako kandidát nebola zvolená za poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode:

8. Eva Majcherová, Kresťanskodemokratické hnutie s celkovým počtom hlasov 292

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.