Menu

Odovzdanie kandidátskych listín: poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce

Kandidátske listiny na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce sa preberajú na obecnom úrade v pracovnej dobe od 07:00 hodiny do 15:00 hodiny. Po pracovnej dobe môžete svoje kandidátske listiny odovzdať u pani Mgr. Eleny Ferancovej na adrese 029 64 Oravská Jasenica č. d. 355, číslo telefónu: 0918 287 989. Kandidátske listiny sa odovzdávajú do 11.09.2018 do 24:00 hodiny.

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2018 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.