Zmena -Zber plastov 01.07.2020

POZOR ZMENA!
Oznamujeme občanom, že zber plastov sa uskutoční dňa 01.07.2020. Vrecia s plastami si nachystajte napred svojich rodinných domov. Vrecia musia byť zaviazané!