Zmena otváracích hodín na "Zbernom dvore v Oravskej Jasenici"

Obecný úrad v Oravskej Jasenici  oznamuje, zmenu otváracích hodín na Zbernom dvore v Oravskej Jasenici. Zberný dvor bude otvorený v utorokštvrtok od 11:00 do 16:00 hodiny a v sobotu od 11:00 do 15:00 hodiny. V ostatné dni bude umožnené odviesť odpad v nevyhnutných prípadoch s tým, že si obyvatelia obce vyzdvihnú kľúč na Obecnom úrade. Obec bola prinútená túto zmenu urobiť na základe nekontrolovateľného prísunu odpadov do zberného dvora od obyvateľstva a podnikateľských subjektov zo susedných obcí a mestá.

 

Otváracia doba
Pondelok: zatvorené
Utorok: 11:00 – 16:00
Streda: zatvorené
Štvrtok: 11:00 – 16:00
Piatok: zatvorené
Sobota: 11:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené