Pohrebné služby od spoločnosti HE-DOSS, s.r.o.

Vážení občania.

Keďže v našej obci dlhodobo pretrvával nedobrý stav pri poskytovaní pohrebných služieb a aj napriek výzvam zo strany obce nebol záujem zo strany obyvateľov našej obce poskytovať tieto služby, obec uzatvorila zmluvu o poskytovaní kompletných služieb zo spoločnosťou  HE-DOSS, s.r.o., vo Vavrečke pri starom areáli Punch.
Firma HE-DOSS, s.r.o. poskytuje kompletné pohrebné služby: kopanie hrobu, dodanie rakvy, preprava zosnulého a iné služby.

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť HE-DOSS, s.r.o. bude poskytovať iba kompletné služby vrátane rakvy, prevozov a kopania hrobu.
Nebude poskytovať iba kopanie hrobu samostatne.

Bližšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade 

pohreb