Menu
Zobrazené položky
Názov Dátum uverejnenia
Voľby 07. november 2019
Štatút obce 11. marec 2019
Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce 11. marec 2019
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 11. marec 2019
Smernice 11. marec 2019
História výziev 20. december 2016
Súhrnné správy o zákazkách 20. december 2016
Prístupnosť 07. marec 2016
Faktúry 2016 16. február 2016

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.