Svetový deň vody

Svetový deň vody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (hygiena) oznamuje, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude  poskytovať odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zásobovania pitnou vodou, jej zdravotnej bezpečnosti, ochranných pásiem pri individuálnych vodných zdrojoch  a iných požiadaviek týkajúcich sa pitnej vody.

Uvedené aktivity budú poskytované dňa 22.03.2022 v čase 8.00 – 13.00 hod.

na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubín

      Nemocničná 12

      026 01 Dolný Kubín

telefonický kontakt: 043 550 48 22, 0915 468 180

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.