Odborný lesný hospodár

Zabezpečenie odborného lesného hospodára

Upozorňujeme občanov že na úradnej tabuli obce bola zverejnená VÝZVA Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného úradu na zabezpečenie odborného lesného hospodárenia v lesoch a podanie návrhu a zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4 a odstavec 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Zb. z. o lesoch. 

Upozorňujeme občanov, aby si vo vlastnom záujme na obecnom úrade skontrolovali akých pozemkov sa predmetná výzva týka. Všetky potrebné informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade.

Výzva na zabezpečenie OLH - ikona pdf d

Žiadosť o zradenie dočasnej úradnej tabule - ikona pdf d 

Príloha č.1 - parcely - ikona pdf d 

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.