Podhorské lúky Hornej Oravy

Podhorské lúky Hornej Oravy 

Oznamujeme vlastníkom pozemkov v časti  Rožkov a Veterné, ktorých pozemky sú navrhnuté na zaradenie do územia európskeho významu SKUEV4024 “Podhorské lúky Hornej Oravy a NESÚHLASIA s takýmto zaradením svojich parciel, aby prišli na Obecný úrad podpísať NESÚHLAS SO ZARADENÍM POZEMKOV DO NÁRODNÉHO ZOZNAMU ÚZEMÍ EURÓPSKEHO VÝZNAMU, najneskôr do 09.09.2021 do 12:00.

 

Mapa - Podhorské lúky Hornej Oravy-  ikona pdf d 

Zoznam parciel C-KN ikona pdf d 

Zoznam parciel E-KN  ikona pdf d 

Oznamenie z Ministerstva ŽP ikona pdf d