Menu

Rada mládeže Žilinského kraja

logo OP EVS farba svklogo EU ESF farba svk

Mládež a obec

O čo ide v projekte

Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK) a vedenie obce Oravská Jasenica 15.2.2019 začali ročnú spoluprácu, ktorá bude zameraná na podporu kvality života mladých ľudí v obci.  Počas 12 mesiacov budeme spolu - zástupca RMŽK a zástupcovia z obce - analyzovať súčasný stav, spoluprácu mladých ľudí s vedením obce, radosti mládeže, no aj problémy, ktoré čakajú na zmenu. Tieto a ďalšie informácie budeme zisťovať na diskusných stretnutiach s mládežou, mladými rodinami, poslancami a inými dôležitými dospelými obyvateľmi obce. Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť stretnutí, bude možnosť vyjadriť svoj názor cez online dotazník. Výstupom stretnutí a dotazníka bude analytický dokument, v ktorom sa pomenujú silné aj slabé stránky života mladých ľudí v obci, problémy, ich príčiny aj možné následky.

V ďalšej fáze bude nasledovať vytvorenie Koncepcie práce s mládežou v obci do roku 2027, ktorá bude po jej vypracovaní ponúknutá obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Tento strategický dokument bude vychádzať z analýzy vypracovanej v úvodnej fáze. V Koncepcii bude pomenovaná vízia a ciele, kam sa za obdobie 7 rokov plánuje obec posunúť, aby sa problémy riešili k spokojnosti mladých obyvateľov obce. Akými formami a aktivitami bude možné postupovať pri napĺňaní opísaných cieľov zadefinujeme v akčnom pláne. 

Aby sa tvorba Koncepcie práce s mládežou približovala k reálnemu riešeniu aktuálnych výziev v obci, bude potrebné pri jej tvorbe zapojiť rôznych obyvateľov obce.

A tu počítame aj s tebou!

Súbežne s celým týmto procesom plánujeme motivovať mládež k vytvoreniu Rady mládeže obce, ktorá bude špeciálne zapojená do celého procesu. Hlavnou úlohou Rady mládeže obce bude zastupovať záujmy mladých ľudí, spolupracovať so samosprávou, sieťovať rôzne subjekty a skupiny, ktoré sa v obci venujú mládeži.

„Byť hlasom mladých ľudí“.  

Aby toto všetko malo širokú podporu obyvateľov obce Oravská Jasenica, je našou snahou vytvoriť širší priestor pre spoluprácu rôznych subjektov, ktoré sa v obci venujú mladým ľuďom.

Sme otvorení prijať nápady a podnety k tomu, aby život detí, mladých ľudí a mladých rodín v obci bol ešte lepší ako doposiaľ, a aby spolupráca obyvateľov obce a miestnej samosprávy bola stále veľmi dôležitým prvkom obce Oravská Jasenica.

Všetky aktivity sú súčasťou projektu“ Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

KONTAKTY:

Rada mládeže Žilinského kraja
M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina
Tel.: +0421 908 965 002
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Obec Oravská Jasenica
Matej Graňák
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dominik  Madleňák
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.oip.rmzk.sk

Oznam - vypúšťanie psov

Obecný úrad v Oravskej Jasenici z dôvodu zvyšujúcich sa sťažnosti na voľne sa pohybujúcich psov v našej obci vyzýva občanov hlavne všetkých majiteľov psov, aby psov nevypúšťali na verejne priestranstva.

Za vypúšťanie psov na verejné priestranstvá môže byť majiteľom psov obecným úradom udelená pokuta až do výšky 130,- €

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.