Menu

Objednávky 2020

Číslo   Popis    partner    PDF   Dátum zverejnenia
  17/2020   Zemné práce - oprava príjazdovej komunikácie   Remon s.r.o.   ikona pdf d   07.09.2020  
  16/2020   Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica - Nábytok   MONASTER s.r.o.   ikona pdf d   07.09.2020  
  15/2020   Rúra 300x6000 SN8, rúra 600x6000 SN8   Z-mont s.r.o.   ikona pdf d   07.09.2020  
  14/2020   Dovoz kamenica frakcia 16-32, dopravné služby pri oprave dočasnej komunikácie   Moky s.r.o.   ikona pdf d   27.08.2020  
  13/2020   Zhutnenie obslužnej komunikácie valcom VOLVO B160   MBM-Tranzit, s.r.o   ikona pdf d   19.08.2020  
12/2020 Oprava cestného žľabu a odvodnenie Z-mont s.r.o. ikona pdf d 01.07.2020
11/2020 výkop, dodávka a pokládka odvodňovacích rúr Green Blue World s.r.o. ikona pdf d 28.04.2020
10/2020 vykonanie zákazky: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica - Stavebné úpravy jazykovej učebne Z-mont,s.r.o. ikona pdf d 28.04.2020
9/2020 prerábka kúpelne, oprava kúrenia, elektriky - 11BJ Z-mont,s.r.o. ikona pdf d 01.04.2020
8a/2020 koše na taniere, príbory, univerzálny ... Gastro Vrábeľ s.r.o. ikona pdf d 23.03.2020
8/2020 Pracovný stôl, kôš na odpadky, sprcha, stroj umývací, zmäkčovač vody, regál ... Gastro Vrábeľ s.r.o. ikona pdf d 23.03.2020
7/2020 Ochranné rúška Katarína Motýľová ikona pdf d 17.03.2020
6/2020 Tlakový reproduktor T52-OF 25W/100V Eduwork s.r.o. ikona pdf d 16.03.2020
5/2020 Albert - kovový odpadkový kôš s popolníkom 35 l zelený Kovotyp s.r.o. ikona pdf d 11.03.2020
4/2020 Objednávkový formulár - Terminál  Worldlina SA/NV ikona pdf d 21.02.2020
3/2020 Spracovanie žiadosti o NFP v rámci OP Kvalita životného prostredia, prioritná os 2, adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, ivestičná priorita 2.1, podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov Cassien, s. r. o. ikona pdf d 01.02.2020
2/2020 Práce pri odpratávaní snehu z chodníkov a parkovísk v obci Oravská Jasenica vo februári 2020 MBM-Tranzit s.r.o. ikona pdf d 30.01.2020
1/2020 Práce pri odpratávaní snehu z chodníkov a parkovísk v obci Oravská Jasenica v januári 2020 MBM-Tranzit s.r.o. ikona pdf d 02.01.2020

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.