Menu

Objednávky 2018

Číslo Popis  Partner  PDF Dátum zverejnenia
24/2018 Potlač tašiek, logo obce Coreta a. s. ikona pdf d 05.10.2018
23/2018 Taška TANAH, netkaná textília biela Coreta a. s. ikona pdf d 02.10.2018
22/2018 Štrkodrva frakcia 4-8 mm vrátane dopravy na zimný posyp Cestné stavby LM spo. s. r. o. ikona pdf d 02.10.2018
21/2018 Doprava na dovoz štrkodrva frakcia 0/63 na trase Zuberec, Podspády - Or. Jasenica Cestné stavby LM spol. s. r. o. ikona pdf d 03.09.2018
20/2018 Štrkodrva frakcia 0/63 na opravu poškodenej komunikácie Paseka a Kapustisko počas povodne Cestné stavby LM spol. s. .r o. ikona pdf d 03.09.2018
19/2018 Zachranárske a zabezpečovacie práce nakladačom - rýpadlom DH-112 Pavol Pekarčík  ikona pdf d 03.09.2018
18/2018 Zachranárske a zabezpečovacie práce nakladačom - rýpadlom JCB Hod Michal Kušnier ikona pdf d 03.09.2018
17/2018 Zachranárske a zabezpečovacie práce nakladačom - rýpadlom VOLVO BL71 Z-mont, s. r. o. ikona pdf d 02.09.2018
16/2018 Zabezpečenie VO - Protipovodňové opatrenia v obci Enixa, s. r. o. ikona pdf d 24.07.2018
15/2018 Objednávka hlavnej ročnej kontroly bezpečnosti multifunkčného ihriska EKOTEC spol. s. r. o. ikona pdf d 19.07.2018
14/2018 Úprava rozpočtov - kanalizácia a vodovod Rožkov Ing. Michal Graňák MMG ikona pdf d 15.06.2018
13/2018 Oprava strechy na bytovom dome č. d. 450 Ján Maxa ikona pdf d 19.04.2018
12/2018 Projektová dokumentácia dopravného značenia časť Or. Jasenica - Hlboký Značky s. r. o. ikona pdf d 04.03.2018
11/2018 Znalecký odhad traktor Zetor Proxima Plus 100 Ing. Ladislav Matejčík ikona pdf d 06.06.2018
10/2018 Nosníky strešné Trabalik s. r. o. ikona pdf d 06.06.2018
9/2018 Vypracovanie rozpočtov - rekonštrukcia šatní, hasičskej zbrojnice Ing. Michal Graňák - MMG ikona pdf d 13.03.2018
8/2018 Príprava žiadosti o NFP "zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ v Oravskej Jasenici" Enegros s. r. o. ikona pdf d 13.03.2018
7/2018 Stožiar verejného osvetlenia Marcel Žofaj ikona pdf d 12.03.2018
6/2018 Vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva Viera Florková FP PROJEKT ikona pdf d 12.03.2018
5/2018 Projektové energetické hodnotenie ZŠ s MŠ vstupný energetický audit ZŠ s Mš Synergos Slovensko s. r. o.  ikona pdf d  12.03.2018
4/2018 Zabezpečenie podkladov k realizácii priechodu pre chodcov na ceste III/2274 vrátane projektovej dokumentácie ZNAČKY s. r. o.  ikona pdf d  09.03.2018
3/2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie technologickej časti a MaR projektu "Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Or. Jasenici" HEGAs, s. r. o. ikona pdf d 09.03.2018
2/2018  Štrkodrva frakcia 0/63 mm, štrkodrva frakcia 2/5 mm  Cestné stavby Liptovský Mikuláš  ikona pdf d 15.02.2018
1/2018  Aktualizácia pasportizácie hrobových miest na cintoríne v Or. Jasenici Dataz s. r. o. ikona pdf d 17.01.2018

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.