Menu

Objednávky 2018

  Číslo   Popis    Partner    PDF   Dátum zverejnenia  
  24/2018   Potlač tašiek, logo obce   Coreta a. s.   ikona pdf d   05.10.2018  
  23/2018   Taška TANAH, netkaná textília biela   Coreta a. s.   ikona pdf d   02.10.2018  
  22/2018   Štrkodrva frakcia 4-8 mm vrátane dopravy na zimný posyp   Cestné stavby LM spo. s. r. o.   ikona pdf d   02.10.2018  
  21/2018   Doprava na dovoz štrkodrva frakcia 0/63 na trase Zuberec, Podspády - Or. Jasenica   Cestné stavby LM spol. s. r. o.   ikona pdf d   03.09.2018  
  20/2018   Štrkodrva frakcia 0/63 na opravu poškodenej komunikácie Paseka a Kapustisko počas povodne   Cestné stavby LM spol. s. .r o.   ikona pdf d   03.09.2018  
  19/2018   Zachranárske a zabezpečovacie práce nakladačom - rýpadlom DH-112   Pavol Pekarčík    ikona pdf d   03.09.2018  
  18/2018   Zachranárske a zabezpečovacie práce nakladačom - rýpadlom JCB Hod   Michal Kušnier   ikona pdf d   03.09.2018  
  17/2018   Zachranárske a zabezpečovacie práce nakladačom - rýpadlom VOLVO BL71   Z-mont, s. r. o.   ikona pdf d   02.09.2018  
  16/2018   Zabezpečenie VO - Protipovodňové opatrenia v obci   Enixa, s. r. o.   ikona pdf d   24.07.2018  
  15/2018   Objednávka hlavnej ročnej kontroly bezpečnosti multifunkčného ihriska   EKOTEC spol. s. r. o.   ikona pdf d   19.07.2018  
  14/2018   Úprava rozpočtov - kanalizácia a vodovod Rožkov   Ing. Michal Graňák MMG   ikona pdf d   15.06.2018  
  13/2018   Oprava strechy na bytovom dome č. d. 450   Ján Maxa   ikona pdf d   19.04.2018  
  12/2018   Projektová dokumentácia dopravného značenia časť Or. Jasenica - Hlboký   Značky s. r. o.   ikona pdf d   04.03.2018  
  11/2018   Znalecký odhad traktor Zetor Proxima Plus 100   Ing. Ladislav Matejčík   ikona pdf d   06.06.2018  
  10/2018   Nosníky strešné   Trabalik s. r. o.   ikona pdf d   06.06.2018  
  9/2018   Vypracovanie rozpočtov - rekonštrukcia šatní, hasičskej zbrojnice   Ing. Michal Graňák - MMG   ikona pdf d   13.03.2018  
  8/2018   Príprava žiadosti o NFP "zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ v Oravskej Jasenici"   Enegros s. r. o.   ikona pdf d   13.03.2018  
  7/2018   Stožiar verejného osvetlenia   Marcel Žofaj   ikona pdf d   12.03.2018  
  6/2018   Vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva   Viera Florková FP PROJEKT   ikona pdf d   12.03.2018  
  5/2018   Projektové energetické hodnotenie ZŠ s MŠ vstupný energetický audit ZŠ s Mš   Synergos Slovensko s. r. o.    ikona pdf d    12.03.2018  
  4/2018   Zabezpečenie podkladov k realizácii priechodu pre chodcov na ceste III/2274 vrátane projektovej dokumentácie   ZNAČKY s. r. o.    ikona pdf d    09.03.2018  
  3/2018   Vypracovanie projektovej dokumentácie technologickej časti a MaR projektu "Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Or. Jasenici"   HEGAs, s. r. o.   ikona pdf d   09.03.2018  
  2/2018    Štrkodrva frakcia 0/63 mm, štrkodrva frakcia 2/5 mm    Cestné stavby Liptovský Mikuláš    ikona pdf d   15.02.2018  
  1/2018    Aktualizácia pasportizácie hrobových miest na cintoríne v Or. Jasenici   Dataz s. r. o.   ikona pdf d   17.01.2018  

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.