Zmluvy 2015

Na tejto stránke sa nachádzajú zmluvy uverejnené obcou od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. V prípade, že sa Vám nepodarí nájsť niektoré zmluvy alebo hľadáte zmluvu staršieho dáta kliknite TU. V prípade akýchkoľvek problémov s funkčnosťou stránky počas prehliadania kontaktujte prosím správcu na adrese. 

Číslo  Popis  Partner  PDF Dátum zverejnenia 
Zmluva o bežnom účte SZRB, a. s. ikona pdf d 17. 12. 2015
Úverová zmluva 246107 SZRB, a. s. ikona pdf d 17. 12. 2015
Zmluva o zriadenie záložného práva k pohľadávke z účtu 246107 SZRB, a. s. ikona pdf d 17. 12. 2015
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 246107 SZRB, a. s. ikona pdf d 17. 12. 2015
37/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Z1/2016 Súkromná ZUŠ ikona pdf d 16. 12. 2015
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a. s. ikona pdf d 16. 12. 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Vzdelávanie Mesto Námestovo ikona pdf d 14. 12. 2015
Zmluva o dielo - Zhotovenie svetelno-technického merania CEVO, s. r. o. ikona pdf d  14. 12.  2015
Zmluva dátové centrum miest a obcí DEUS ikona pdf d 14. 12. 2015
 33/2015 Kúpna zmluva - Cisternová automobilová striekačka Obec Oravské Veselé ikona pdf d 07. 12. 2015
 32/2015 Kúpna zmluva Peter Hvolka ikona pdf d 04. 12. 2015
 31/2015 Kúpna zmluva Peter a Lukáš Hvolka ikona pdf d 30. 11. 2015
 30/2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny SE Predaj, s. r. o. ikona pdf d 27. 11. 2015
28/2015  Dohoda č. 15/21/010/64 ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 10. 11. 2015
 27/2015 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-OPT-542/007/2015 SR-MV SR ikona pdf d 02. 11. 2015
26/2015  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR ikona pdf d 23. 10. 2015
 25/2015 Zmluva o výpožičke podperných bodov SSE-Distribúcia, a. s. ikona pdf d 14. 10. 2015
24/2015  Dodatok k zmluve DEUS DEUS ikona pdf d 28. 09. 2015
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a. s. ikona pdf d  23. 09. 2015
23/2015  Zmluva o dielo - Obnova verejného osvetlenia Minerál MMV, a. s. ikona pdf d 23. 09. 2015
22/2015 Nájomná zmluva 05/2014 DSI DATA, s. r. o. ikona pdf d 07. 09. 2015
21/2015  Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM DEUS ikona pdf d 04. 09. 2015
20/2015 Kúpna zmluva - Traktor s príslušenstvom 078/2015Ra AGRA, s. r. o. ikona pdf d 28. 08. 2015
19/2015 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ulíc 221032 Cestné stavby LM, spol. s. r. o. ikona pdf d  28. 08. 2015
 18/2015 Zmluva o nájme Zdeno Verček ikona pdf d 10. 08. 2015
16/2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 238537 SZRB, a. s. ikona pdf d 13. 07. 2015
Úverová zmluva 238537 SZRB, a. s. ikona pdf d 13. 07. 2015
 13/2015 Zmluva o poskytnutí služby "WebGIS" GEODETICCA, s. r. o. ikona pdf d 26. 06. 2015
 14/2015 Kúpna zmluva Lukáš Gajdoš a Zdena Gajdošová ikona pdf d 26. 06. 2015
 41/2015 Kúpna zmluva Alojz Pavč ikona pdf d 22. 06. 2015
40/2015  Kúpna zmluva Ján Polák ikona pdf d 19. 06. 2015
9/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 126/2015 Support & Consulting s. r. o. ikona pdf d 11. 06. 2015
 12/2015 Príkazná zmluva OTS Bojnice ikona pdf d 10. 06. 2015
10/2015 Zmluva na vykonávanie činností 15/057 Prvá EÚ Konzultačná spol. s r.o. ikona pdf d  05. 06. 2015
8/2015  Príkazná zmluva OTS Bojnice ikona pdf d 19. 05. 2015
 7/2015 Darovacia zmluva hasičské vozidlo MV SR Hasičský zbor ikona pdf d 24. 04. 2015
 6/2015 Kúpna zmluva nehnuteľnosti Helena Žofajová, Marcel Žofaj ikona pdf d 14. 04. 2015
 4/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov CVČ Maják Námestovo CVČ Maják ikona pdf d 13. 04. 2015
5/2015  Dodatok k zmluve o odbere a preprave odpadov Peter Bolek - EKORAY ikona pdf d 23. 03. 2015
3/2015 Zmluva o poskytnutí služieb   007/2015 PYROKOMPLEX s.r.o. ikona pdf d 25. 01. 2015

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.