Zmluvy 2016

Na tejto stránke sa nachádzajú zmluvy uverejnené obcou od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016. V prípade, že sa Vám nepodarí nájsť niektoré zmluvy alebo hľadáte zmluvu staršieho dáta kliknite TU. V prípade akýchkoľvek problémov s funkčnosťou stránky počas prehliadania kontaktujte prosím správcu na adrese. 

Číslo  Popis  Partner  PDF Dátum zverejnenia 
57/2016  Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a. s. ikona pdf d 06.12.2016
56/2016  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Námestovo ikona pdf d 28.11.2016
55/2016  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Marián Grígeľ ikona pdf d 22.11.2016
54/2016 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení č. 16/21/010/48 ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 26.10.2016
52/2016  Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k Infračnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR ikona pdf d 18.10.2016
 53/2016 Zmluva o dielo - Odvodnenie cesty Laz a oprava výtlkov cesty Úboč MBM-GROUP, a. s. ikona pdf d 14.10.2016
 50/2016 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR ikona pdf d 07.10.2016
 47/2016 Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 246107-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. ikona pdf d 28.09.2016
 51/2016 Dodatok č. 9 k zmluve 2004219/435 DSiDATA ikona pdf d 27.09.2016
Dohoda č. 52/2016/§54- CzKN ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 27.09.2016
 46/2016 Zámenná zmluva Monika Hvoľková ikona pdf d 08.09.2016
58/2016  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z1/2016 Súkromná základná umelecká škola ikona pdf d 28.08.2016
 49/2016 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi Združenie Biela Orava ikona pdf d 20.08.2016
44/2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie č. 114986 08U01 Environmentálny fond ikona pdf d 16.08.2016
45/2016 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku č. 321/2015-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR ikona pdf d 16.08.2016
43/2016  Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO Komunálna poisťovňa, a. s. ikona pdf d 15.08.2016
 42/2016 Zmluva o dielo - kompletná dodávka a stavebné práce na zákazku: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici - doplňujúce práce Prima Slovakia, s. r. o. ikona pdf d 14.07.2016
 41/2016 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Klaster ORAVA, Dychová hudba Martina Hamuljaka Or. Jasenica ikona pdf d 08.07.2016
48/2016  Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 01/2014 Martin Graňák ikona pdf d 20.06.2016
 38/2016 Zmluva o dielo kompletná dodávka a stavebné práce na rekonštrukciu ulíc okolie kostola, atď. MBM-GROUP ,a .s ikona pdf d 20.06.2016
37/2016  Kúpna zmluva nehnuteľnosti Mgr. Marcela Szczerbová, Zdenka Farská ikona pdf d 16.06.2016
36/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDR-2015-A-02245-000 SE Predaj, s.r.o. ikona pdf d 08.06.2016
33/2016  Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO Komunálna poisťovňa, a. s. ikona pdf d 30.05.2016
 32/2016 Zmluva o dielo - kompletná dodávka a stavebné práce na zákazku: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici Prima Slovakia, s. r. o. ikona pdf d 27.05.2016
 31/2016 Zmluva o grantovom účte Prima Banka Slovensko, a. s. ikona pdf d 24.05.2016
35/2016  Kúpna zmluva nehnuteľnosti Miroslav Brontvaj, Veronika Okoličanyová, Katarína Florková, Ľubica Brontvajová, Jozef Okoličany ikona pdf d 18.05.2016
 34/2016 Kúpna zmluva nehnuteľnosti Miroslav Brontvaj ikona pdf d 18.05.2016
 30/2016 Zmluva o odbere odpadov Peter Bolek - EKORAY ikona pdf d 12.05.2016
 28/2016 Zmluva o poskytovaní služieb E-VO, s. r. o. ikona pdf d 09.05.2016
29/2016  Zmluva o dielo - rekonštrukcia sociálnych zariadení v požiarnej zbrojnici Z-mont, s.r.o. ikona pdf d 05.05.2016
 27/2016 Kúpna zmluva  Milan Štefaniga ikona pdf d 02.05.2016
 26/2016 Nájomná zmluva MBM-GROUP, a.s. ikona pdf d 23.04.2016
20/2016 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 4300042765 Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s.  ikona pdf d 20.04.2016
19/2016 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 4300041689 Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s. ikona pdf d 20.04.2016
25/2016  Mandátna zmluva o poskytovaní právnych poradenských služieb  JUDr. Adriana Paneková ikona pdf d 18.04.2016
24/2016  Zmluva o nájme nehnuteľnosti Združenie bývalých urbariaristov obce Or. Jasenica, pozemkové spoločenstvo ikona pdf d 18.04.2016
23/2016  Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. ikona pdf d 15.04.2016
22/2016 Inominátna zmluva o zabezpečení financovania stavby rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Or. Jasenici č. 159/2016 Oravská vodárenská spoločnosť,a.s. ikona pdf d 15.04.2016
18/2016  Zmluva ZSV1206201501 ENVI-PAK, a.s. ikona pdf d 13.04.2016
17/2016  Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb HE-DOSS, s. r. o. ikona pdf d 12.04.2016
16/2016  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. ikona pdf d 06.04.2016
15/2016  Zmluvy o poskytnutí dotácie na rozvoj kreativity a manuálnych zrušností Žilinský samosprávny kraj  ikona pdf d 05.04.2016
14/2016  Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely Jozef Feranec ikona pdf d 31.03.2016
21/2016  Zmluva o nájme hnuteľných vecí Peter Prielomek ikona pdf d 31.03.2016
 13/2016 Dohoda o skončení mandátnej zmluvy JUDr. Stopka JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o. ikona pdf d 30.03.2016
12/2016

Zvukové a audiovizuálne záznamy č. 1611414

Slovgram ikona pdf d 30.03.2016
11/2016  Zmluva o dielo výmena okien v budove pre šport a rekreačné účely Z-mont s. r. o. ikona pdf d 24.03.2016
10/2016  Zmluva ouzavretí budúcej zmluvy ZSV1206201501 ENVI-PAK, a. s. ikona pdf d 23.03.2016
9/2016

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 4300041636

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. ikona pdf d 07.03.2016
8/2016 Zmluva o zabezpečení služieb o odpadoch a cena za služby č. 06/2016 OPŽP SK, s. r. o. ikona pdf d 02.03.2016
7/2016 Zmluva o poskytnutí investičných práv a povinnosti č. 86/2016 Oravská vodarenská spoločnosť,a.s. ikona pdf d 02.03.2016
6/2016 Dotácia z prostriedkov DPO SR č. 26046 Dobrovoľná požiarna ochrana SR ikona pdf d 19.02.2016
5/2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta č. 2/2016 ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 27.01.2016
 4/2016 Ozvučenie sály v budove domu kultúry XD Vision s.r.o. ikona pdf d 20.01.2016
 3/2016 Ozvučenie cintorína a domu smútku XD Vision s.r.o. ikona pdf d 20.01.2016
 2/2016 Dohoda o platbách 256017991 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ikona pdf d 13.01.2016
 1/2016 Kúpna zmluva                           Ján Žofaj ikona pdf d 08.01.2016

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.