Menu

Mapový portál

Nová služba pre občanov obce i ostatných návštevníkov webovej stránky obce sa otvorí po kliknutí na jej odkaz na pravom okraji. Služba umožňuje získať informácie z mapových podkladov obce aj z čerstvej ortofotomapy a z evidencie nehnuteľností v katastrálnom území obce. 

V tabuľke "Vrastvy" je možné označiť "Adresný systém", ktorý zobrazí ulice, súpisné a orientačné čísla a tvz. záujmové body, t.j. verejné zariadenia a podnikateľské objekty. Ak sa označia "Základné vrstvy"  otvorí sa mapa určeného operátu (parcely registra "E") a katastrálna mapa (parcely registra "C"). 

Z týchto mapových podkladov je potom možné nájsť na stránke www.katasterportal.sk potrebné popisné infomácie, ako listy vlastníctva, výmery, druh pozemku a pod. Samozrejme je možný aj opačný postup, to jest lokalizácia parciel z listov vlastníctva v mape i v teréne.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.